KOOS 2030: Het Koos Vorrinkhuis voor de komende generaties

Duurzaam de toekomst tegemoet

Het Koos Vorrinkhuis is op 13 maart 1964 geopend als een nieuw en modern natuurvriendenhuis in het midden van het land. Destijds betrof het een nieuwe opzet. Geen slaapzalen meer, maar kamers. En na 60 jaar (ongeveer twee generaties) is het nog steeds een goed functionerend natuurvriendenhuis, waar veel groepen en individuele gasten met plezier gebruik van maken. Door de jaren heen zijn er aanpassingen en verbeteringen aangebracht om het verblijfsplezier op peil te houden.

Maar er dienen zich sinds een paar jaar een aantal factoren aan die een meer ingrijpende aanpak vereisen. Te denken valt hierbij aan het gebouw en haar installaties die dienen te voldoen aan strenger wordende wettelijke milieu en energie eisen (duurzaamheid). Maar ook  herindeling van ruimtes en aanpassing van het interieur aan hedendaagse vereisten en wensen verdienen aandacht. Om hieraan te voldoen volstaat het niet meer om hier en daar een aanpassing te doen, maar zal een structurele renovatie een oplossing moeten bieden.

Zoals met alle 13 natuurvriendenhuizen en 7 kampeerterreinen die onderdeel zijn van Nivon Natuurvrienden en eigendom van de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen wordt ook het Koos Vorrinkhuis beheerd en in stand gehouden door vrijwilligers. Onder leiding van de betreffende Beheer Commissie hebben deze vrijwilligers hun ideeën besproken over de contouren van een geheel vernieuwd Koos Vorrinkhuis en er de naam KOOS 2030 aan gegeven. In de overtuiging dat bij het realiseren van dit project de accommodatie daarna weer geschikt is voor de komende generaties.

De eerste contouren zijn in een voorlopig programma van eisen vastgelegd en dienen verder te worden uit gewerkt voor het vast stellen wat de investering tenslotte gaat worden. Er is nog een lange weg van tekenen, rekenen en vergunningen te gaan voor dat werkzaamheden werkelijk kunnen beginnen. En een akkoord van het Centrale Nivon bestuur voor de investering is natuurlijk alles bepalend.

Het project Koos 2030 kent een projectgroep en een stuurgroep die de komende jaren de voortgang moeten garanderen.

De Beheer Commissie van het Koos Vorrinkhuis; Februari 2024