KOOS 2030: een vernieuwd Koos Vorrinkhuis in 2030

Het Koos Vorrinkhuis is op 13 maart 1964 geopend als een nieuw en modern natuurvriendenhuis in het midden van het land. Een nieuwe opzet. Geen slaapzalen meer, maar kamers.
Op dit moment is het nog steeds een goed functionerend natuurvriendenhuis, waar veel groepen en individuele gasten gebruik van maken. Wat uitrusting betreft is het echter min of meer wat nu een hostel heet,  zeer geschikt voor gebruik door groepen en individuele gasten, maar minder voor gemengd gebruik. In de loop van de tijd zijn er verbeteringen aangebracht en het huis blijft een goed geoutilleerd eenvoudig gastenverblijf met technisch goed uitgeruste groepsruimtes. Het blijft echter een concept uit de eind 50-er jaren vorige eeuw, het huis is bouw- en inrichtingtechnisch verouderd.

De vrijwilligers die het Koos Vorrinkhuis in standhouden en beheren hebben zich voorgenomen om “KOOS” te vernieuwen. Doel is om in 2030 een vernieuwd en up-to-date natuurvriendenhuis in het midden van het land te hebben, zoals het dat in 1964 ook was. Het is een groot project dat we stukje voor stukje aanpakken. We zijn op 7  december 2019 begonnen om met 40 Koos Vorrinkhuis vrijwilligers over het huis gaan praten.  Welke functies moet een natuurvriendenhuis dan hebben? Hoe moet het er bouwkundig uitzien? En hoe beheren we het? Hieruit zijn de basiseisen uit voortgekomen. We streven naar behoud van de huidige 100 bedden, maar verspreid over meer gevarieerd kameraanbod, al dan niet met een natte cel.. Ok zou het goed zijn ons zalenaanbod iets uit te kunnen breiden.

Het Koos Vorrinkhuis is, zoals alle 13 natuurvriendenhuizen en 7 kampeerterreinen, onderdeel van Nivon Natuurvrienden en is eigendom van de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen. De ontwikkeling van KOOS staat niet op zichzelf, maar vindt dan ook plaats binnen het denken en de mogelijkheden van  Nivon Natuurvrienden.

De werkgroep Koos2030 heeft verder gewerkt en heeft in samenwerking met Wouter Hamel, gepensioneerd architect alle bouwtekeningen vernieuwd en de elektrische infrastructuur vastgelegd van het bestaande gebouw. Verder heeft er een gasten enquête plaats gevonden waarin naar de wensen van de gasten is gevraagd t.a.v. een gerenoveerd gebouw. Een omstandigheid waarmee rekening zal moeten worden gehouden is dat het huis is een bosgebied ligt wat deel uitmaakt van de provinciale ecologische hoofdstuctuur. Wat dat voor renovatieplannen betekent is nu onduidelijk.

Om een renovatie te betalen moet er worden gespaard. Er wordt naar een optimale bezetting gestreefd, met veel groepen en voor individuele gasten heeft dat soms nadelen. Maar na Corona draait het huis financieel zeer goed.

Inmiddels kan men de globale plannen tonen en is dat al voor de gemeente Baarn gedaan en binnenkort voor de actieve vrijwilligers op de jaarvergadering van 26 februari 2023.

9 februari 2023