Natuurvriendenhuis
Koos Vorrink

De Koos Vorrinklezing op 1 mei

In het Nivon Natuurvriendenhuis Koos Vorrinkhuis wordt elk jaar 1 mei gevierd. Sinds 2017 wordt op 1 mei ook de Koos Vorrinklezing gehouden. In 2022 is een heel actueel onderwerp aan de orde geweest: linkse samenwerking. Gezien vanuit de wetenschappelijk bureaus’s van PvdA en GroenLinks. In 2023 was het Bas van Weegberg, lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV de lezing. Onderwerp FNV en klimaat

Het thema van elke Koos Vorrinklezing is de actuele stand van zaken in de linkse beweging. De spreker wordt gevraagd in zijn of haar verhaal voorstellen te doen voor de toekomstige agenda van de linkse beweging.

Jan Pronk, Kathalijne Buitenweg en Merijn Oudenampsen, Sadet Karabulut en Fred Crone/Noortje Thijssen hebben de eerdere Koos Vorrinklezingen voor hun rekening genomen. Hun bijdragen zijn hier te lezen.  

Koos Vorrinklezing 2024

Het (nieuwe) Plan van de Arbeid

Dit jaar wordt de lezing gehouden door Michiel Zonneveld, o.a. auteur van het boek“Plan van de Arbeid” (2023). In 1935 is het “Plan van de Arbeid” of te wel “Het Plan” gepubliceerd. Het was de richting die de Sociaal Democratische Arbeiders Partij SDAP (nu PvdA) en de vakbond NVV (nu FNV) aangaf om de toenmalige economische crisis te lijf te gaan. In onze eigen tijd knarst en kraakt het economische systeem opnieuw – niet alleen waar het de verdeling van de welvaart betreft, maar bijvoorbeeld ook waar het om ons klimaat en het milieu gaat: het is de hoogste tijd voor een alternatief Plan van de Arbeid. Michiel Zonneveld maakt in zijn boek “Plan van de Arbeid” duidelijk wat dit plan zou kunnen betekenen en op welke vragen het een antwoord kan geven. Niet alleen voor progressieve politici en de vakbeweging, zoals in 1935, maar voor iedereen die vooruit wil denken. In het tweede deel van de 1-mei-viering zal Sjoerd Kemeling door Herman Pieterson worden bevraagd over de rol die de voorganger van Nivon, het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO) speelde bij de propaganda in het kader van ” Het Plan”.

De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door het strijdkoor Jan en Alleman uit Den Haag.

[Website Plan van de arbeid]

Koos Vorrinklezing 2023

Breien met een rood-groene draad

In 2023 heeft Bas van Weegberg, lid van het Dagelijks bestuur FNV, de Koos Vorrinklezing gehouden. Een van de voorgangers van de FNV, het NVV, heeft in 1924 het Nivon mede opricht. Het Nivon was toen nog het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO).

Sjoerd Kemeling ligte de rol van het NVV bij de oprichting van het IvAO in 1024 toe.  Het koor Ondersteboven uit Rotterdam trad ook weer op.

Via YouTube is de lezing en viering 2023 te volgen: https://www.youtube.com/watch?v=IEckoHNSbSc

Koos Vorrinklezing Bas van Weegberg: : “Breien met een rood-groene draad”

De vakbeweging kan niet anders dan zich volop engageren voor een sociaal-rechtvaardige omschakeling naar een groene economie, aldus Bas van Weegberg (1996), lid van het dagelijks bestuur van de FNV. In deze editie van de Koos Vorrinklezing zal hij ingaan op de noodzaak van een krachtig verbond van de productiefactoren arbeid en natuur om tegenwicht te bieden aan de macht van het kapitaal. De samenwerking tussen vak- en klimaatbeweging komt daarbij automatisch aan de orde, net als het ideologisch schisma tussen de ecomodernisten en hun geloof in groene groei versus de aanhangers van de ‘degrowth’-beweging, inclusief de praktische implicaties hiervan voor het hedendaagse vakbondswerk. Op basis hiervan schetst van Weegberg een ambitieuze agenda waar zijn eigen vakbond de komende jaren samen met haar bondgenoten in sociale en politieke bewegingen haar tanden in kan zetten.

Koos Vorrinklezing 2022

Linkse samenwerking, nieuwe industriepolitiek

Actueler dan voorheen

Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureau’s van GroenLinks  (Noortje Thijssen) en PvdA (Fred Crone) geven hun mening in een half uur. Vooral linkse politiek op het gebied van industrie en arbeidsverhoudingen komt aan de orde en hoe gezamenlijk links een antwoord moet geven op het huidige regeringsbeleid op dit gebied. Maar ook de actualiteit van de linkse samenwerking, groot en klein, komt aan de orde. Ze gaan met elkaar en met de zaal in discussie.  Gespreksleider: Dannie Brus.

Het koor “Ondersteboven” uit Rotterdam ondersteunt de 1-mei-viering met hun krachtige en toepasselijke gezang.

Hieronder vind u het videoverslag van deze bijeenkomst.

Koos Vorrinklezing 2021

De lezing in 2021 is wegens de Covid-19 pandemie niet doorgegaan.

Koos Vorrinklezing 2020

Sinds 1 mei 2020, 17:00 uur is hier de video van de 1 mei-viering in het Koos Vorrinkhuis. Met de Koos Vorrinklezing 2020 door Sadet Karabulut en de inleiding over de geschiedenis van de Internationale Natuurvrienden Beweging die dit jaar 125 jaar bestaat.

Koos Vorrinklezing 2019

Bekijk hier de Koos Vorrinklezing van 2019 door Merijn Oudenampsen

En de introductiespeech van Iris Vermaas

De Koos Vorrinklezing op 1 mei

In het Nivon Natuurvriendenhuis Koos Vorrinkhuis wordt elk jaar 1 mei gevierd. Sinds 2017 wordt op 1 mei ook de Koos Vorrinklezing gehouden. In 2022 is een heel actueel onderwerp aan de orde geweest: linkse samenwerking. Gezien vanuit de wetenschappelijk bureaus’s van PvdA en GroenLinks. In 2023 hier Bas van Weegberg, lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV de lezing. Onderwerp FNV en klimaat

Het thema van elke Koos Vorrinklezing is de actuele stand van zaken in de linkse beweging. De spreker wordt gevraagd in zijn of haar verhaal voorstellen te doen voor de toekomstige agenda van de linkse beweging.

Jan Pronk, Kathalijne Buitenweg en Merijn Oudenampsen, Sadet Karabulut en Fred Crone/Noortje Thijssen hebben de eerdere Koos Vorrinklezingen voor hun rekening genomen. Hun bijdragen zijn hier te lezen.  

Koos Vorrinklezing 2023

Breien met een rood-groene draad

In 2023 heeft Bas van Weegberg, lid van het Dagelijks bestuur FNV, de Koos Vorrinklezing gehouden. Een van de voorgangers van de FNV, het NVV, heeft in 1924 het Nivon mede opricht. Het Nivon was toen nog het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO).

Sjoerd Kemeling ligte de rol van het NVV bij de oprichting van het IvAO in 1024 toe.  Het koor Ondersteboven uit Rotterdam trad ook weer op.

Via YouTube is de lezing en viering 2023 te volgen: https://www.youtube.com/watch?v=IEckoHNSbSc

Koos Vorrinklezing Bas van Weegberg: : “Breien met een rood-groene draad”

De vakbeweging kan niet anders dan zich volop engageren voor een sociaal-rechtvaardige omschakeling naar een groene economie, aldus Bas van Weegberg (1996), lid van het dagelijks bestuur van de FNV. In deze editie van de Koos Vorrinklezing zal hij ingaan op de noodzaak van een krachtig verbond van de productiefactoren arbeid en natuur om tegenwicht te bieden aan de macht van het kapitaal. De samenwerking tussen vak- en klimaatbeweging komt daarbij automatisch aan de orde, net als het ideologisch schisma tussen de ecomodernisten en hun geloof in groene groei versus de aanhangers van de ‘degrowth’-beweging, inclusief de praktische implicaties hiervan voor het hedendaagse vakbondswerk. Op basis hiervan schetst van Weegberg een ambitieuze agenda waar zijn eigen vakbond de komende jaren samen met haar bondgenoten in sociale en politieke bewegingen haar tanden in kan zetten.

Koos Vorrinklezing 2022

Linkse samenwerking, nieuwe industriepolitiek

Actueler dan voorheen

Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureau’s van GroenLinks  (Noortje Thijssen) en PvdA (Fred Crone) geven hun mening in een half uur. Vooral linkse politiek op het gebied van industrie en arbeidsverhoudingen komt aan de orde en hoe gezamenlijk links een antwoord moet geven op het huidige regeringsbeleid op dit gebied. Maar ook de actualiteit van de linkse samenwerking, groot en klein, komt aan de orde. Ze gaan met elkaar en met de zaal in discussie.  Gespreksleider: Dannie Brus.

Het koor “Ondersteboven” uit Rotterdam ondersteunt de 1-mei-viering met hun krachtige en toepasselijke gezang.

Hieronder vind u het videoverslag van deze bijeenkomst.

Koos Vorrinklezing 2021

De lezing in 2021 is wegens de Covid-19 pandemie niet doorgegaan.

Koos Vorrinklezing 2020

Sinds 1 mei 2020, 17:00 uur is hier de video van de 1 mei-viering in het Koos Vorrinkhuis. Met de Koos Vorrinklezing 2020 door Sadet Karabulut en de inleiding over de geschiedenis van de Internationale Natuurvrienden Beweging die dit jaar 125 jaar bestaat.

Koos Vorrinklezing 2019

Bekijk hier de Koos Vorrinklezing van 2019 door Merijn Oudenampsen

En de introductiespeech van Iris Vermaas