Intranet Koos Vorrinkhuis

Dit besloten gedeelte van de website is bestemd voor de vrijwilligers die het Koos Vorrinkhuis in stand houden.  Hier vinden zij informatie over het huis en de vrijwilligerswerkzaamheden.

Documenten KVH-Jaarvergadering 3 maart vind je in ons besloten gedeelte na het invullen van het wachtwoord.

Geen wachtwoord? Bel naar de receptie.

Op de jaarvergadering zal de BHC een toelichting geven op Koos 2030 en de visie Koos 2035. 

Een vrijwilligersorganisatie zoekt bijna altijd aanvulling, zo ook het Nivon en het Nivon-Natuurvriendenhuis Koos Vorrink.

In eerste instantie zoekt het Koos Vorrinkhuis naar vrijwilligers voor het (technisch) onderhoud van het huis en om als “huiswacht” in een weekend, midweek of hele week voor het huis verantwoordelijk te zijn en de gasten te ontvangen.

Als u belangstelling heeft om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan kunt u contact opnemen met de Coördinator Vrijwilligers van de Beheercommissie KVH. Zij is te bereiken via het emailadres  cvw.koosvorrinkhuis@nivon.nl.